Flexis Advies

Biedt ondersteuning bij vormgeven van arbeidsvoorwaardenbeleid en -regelingen, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, flexibilisering van arbeidsvoorwaarden, cafetariasystemen, aansluiting bij of dispensatie uit CAO en/of pensioenfonds, resultaatgericht belonen, waardering en vergelijking van beloningspakketten.

 • Beleidsadvies, projectmanagement en implementatie

  Opzetten van een gebalanceerd arbeidsvoorwaardenpakket: of het nu gaat om pensioen, langer doorwerken, bonusregelingen of een keuzesysteem. Alleen de combinatie van procesmanagement, materiekennis en pragmatisme leidt tot een gerichte oplossing. Wij denken niet alleen mee, we voeren het ook uit. Desgewenst ‘turn key’.

 • Wijziging en flexibilisering van arbeidsvoorwaarden

  Arbeidsvoorwaarden zijn continu in verandering. Of het nu gaat om versobering, een fusie, een reorganisatie, het invoeren van een cafetariasysteem of resultaatgericht belonen. Met up-to-date kennis van het arbeids-, sociaal en medezeggenschapsrecht. Het behoort allemaal tot de kernactiviteiten van Flexis Advies.

 • Onderhandelen en opstellen van sociale plannen, (C)ao’s en reglementen

  Bij een aanbod tot verandering van arbeidsvoorwaarden van de een hoort de uitdaging van aanvaarding door de ander. Dit spel spelen wij met plezier. En wat is afgesproken wordt vastgelegd in leesbare statuten, reglementen en overeenkomsten.

 • Vrijstelling van Cao en Bpf

  Regelmatig blijkt een werkgever te worden aangeschreven voor verplichte deelname aan een cao of bedrijfstakpensioenfonds. Ook blijkt dat er van verplichtstelling geen sprake is of dat vrijstelling mogelijk is. Wij begeleiden in de verschillende mogelijkheden om dan vrijstelling te krijgen.

Interesse in onze dienstverlening?

Algemene voorwaarden

Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Download PDF versie

Dienstenwijzer

Onze diensten zijn opgenomen in onze Dienstenwijzer. Onze diensten staan onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM). Wij zijn als financieel dienstverlener ingeschreven onder nummer 12002020.

Download PDF versie

Eigendomsverhouding

Flexis Advies B.V. maakt onderdeel uit van de Unirobe Meeùs Groep, onderdeel van Aegon.

AFM

Onze diensten staan onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM). Wij zijn als financieel dienstverlener ingeschreven onder nummer 12016415.

KIFID

Voor klachten over onze dienstverlening zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KIFID). Wij zijn als financieel dienstverlener ingeschreven onder nummer 300011106.
Klik HIER voor de klachtenprocedure van Flexis Groep.

BTW en KVK

Flexis Advies B.V. is statutair gevestigd in Amsterdam en bij de KvK geregistreerd onder nummer 27184564 en kent BTW-nummer NL8104.92.295.B.01.

Dienstverleningsdocumenten

Op onze diensten zijn een Dienstverleningsdocument van toepassing, afhankelijk van de dienst.

Download Flexis Advies - Risico Download Flexis Advies - Vermogen Download Flexis Advies - Pensioen
avanherk_ljt30i95Flexis Advies