Flexis Benefits

Is gespecialiseerd in advies, inkoop, communicatie en beheer van verzekerbare arbeidsvoorwaarden: collectieve pensioenregelingen, individuele en directie-pensioenregelingen en collectieve diensten en verzekeringen op het gebied van ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

  • Collectieve pensioenverzekeringen

    Pensioen is na salaris de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Collectief pensioen is dan ook een vak. Wij verstaan dat vak. Of het nu gaat om fiscale aanpassing, harmonisatie of wijziging in HR-beleid, onze experts begeleiden in alle fasen van het traject: het formuleren van de uitgangspunten, het ontwerp zelf, overleg met vakbonden of OR, inkoop(tenders) en de communicatie aan deelnemers. Dit doen wij voor de werkgever, met de OR of namens het bestuur van het pensioenfonds. En wij verzorgen het volledige administratieve beheer (aan-/afmeldingen, mutaties, controleberekeningen, rekening couranten e.d.) van regelingen via geavanceerde automatisering. Zo voorkomt u juridische missers.

  • Integraal dienstenconcept inkomen en verzuim

    Kosten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen erg hoog worden. Wij ondersteunen met toewijding werkgevers met als doel het besparen van kosten door gebruik te maken van kennis op gebied van sociale zekerheid en inkomensverzekeringen. Werkgevers blijken onnodig te veel geld uit te geven. Het antwoord is ons concept Flexis VerzuimCare: de combinatie van risico beheersen (één verzuimloket met preventieactiviteiten en schadelast- en reïntegratiedienstverlening) en risico dragen (verzekeren). Zo krijgt u als werkgevers greep op schadelasten als gevolg van ziekte, verzuim, arbo, juridische aangelegenheden, herplaatsing en arbeidsongeschiktheid. Deze diensten zijn optimaal afgestemd binnen Flexis VerzuimCare. Als totaalconcept, of af te nemen in modules.

  • Collectieve inkomens- en verzuimverzekeringen

    Wij adviseren, beheren en communiceren de collectieve inkomensverzekeringen. Voor werkgevers maar ook voor branches. Hierbij kan worden gedacht aan ziekengeldverzekeringen (verzekert de verplichte loondoorbetaling van zieke werknemers), maar ook om de ZW en/of de WGA niet via het publieke stelsel te verzekeren, maar via een private verzekeraar: het eigen risicodragerschap. Voor werknemers gaat het om verzekeringen voor WIA-bodem (tot 35% arbeidsongeschikt), WGA-hiaat (tot maximum dagloon) of WIA-excedent (vanaf maximum dagloon). En wij verzorgen het volledige administratieve beheer (aan-/afmeldingen, mutaties, jaarlijkse naverrekeningen e.d.) van regelingen via geavanceerde automatisering. Zo voorkomt u dat u geld laat liggen.

Interesse in onze dienstverlening

Algemene Voorwaarden

Op onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Voor Flexis Benefits Amsterdam BV en Flexis Beneftis Zoetermeer BV gelden dezelfde voorwaarden.

Download PDF versie

Dienstverleningsdocument

Op onze diensten is een Dienstverleningsdocument van toepassing. Voor Flexis Benefits Amsterdam BV en Flexis Beneftis Zoetermeer BV gelden aparte documenten.

Download PDF Flexis Benefits Amsterdam Download PDF Flexis Benefits Zoetermeer

AFM register

Onze diensten staan onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM). Wij zijn als financieel dienstverlener ingeschreven onder nummer 12016415 (Flexis Benefits Amsterdam BV) en 12040573 (Flexis Benefits Zoetermeer BV).

KIFID

Voor klachten over onze dienstverlening zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KIFID). Wij zijn als financieel dienstverlener ingeschreven onder nummer 33003010 (Flexis Benefits Amsterdam BV) en 3300302 (Flexis Benefits Zoetermeer BV).

avanherk_ljt30i95Flexis Benefits