Agenda 2017

Verzekerbare arbeidsvoorwaarden zijn altijd in beweging. Ook in 2017 staan er voor werkgever en werknemers weer belangrijke onderwerpen op de agenda. In onze arbeidsvoorwaarden kalender gaan we in op de onderdelen Pensioen, Inkomen, Zorg en Employability. U kunt onze Agenda 2017 hier downloaden.

Diensten

Arbeidsvoorwaarden is onze expertise. Pragmatisch advies en resultaatgerichte invoering is wat ons drijft. Met een team van circa 25 specialisten ondersteunen wij al meer dan vijftien jaar klanten. Directies, management teams, ondernemingsraden, accountants, besturen van pensioenfondsen en vakorganisaties. Vanuit twee nauw samenwerkende bedrijven. Want 1 + 1 = 3.

Flexis Benefits

Flexis Benefits

Is gespecialiseerd in advies, inkoop, communicatie en beheer van verzekerbare arbeidsvoorwaarden: collectieve pensioenregelingen, individuele en directie-pensioenregelingen en collectieve diensten en verzekeringen op het gebied van ziekte, verzuim, arbo en arbeidsongeschiktheid.

Flexis Advies

Flexis Advies

Biedt ondersteuning bij vormgeven van arbeidsvoorwaardenbeleid en -regelingen, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, flexibilisering van arbeidsvoorwaarden, cafetariasystemen, aansluiting bij of dispensatie uit CAO en/of pensioenfonds, resultaatgericht belonen, waardering en vergelijking van beloningspakketten.

Management

Het managementteam van Flexis stuurt de organisatie aan. Als team complementair aan elkaar verantwoordelijk voor het geheel, als individu richt iedere partner zich op zijn eigen aandachtsgebied.

Arnold van Herk Partner

Adviseert: werkgevers, ondernemingsraden en pensioenfondsen. Specialisme: actuariële en financiële pensioenaangelegenheden, inkoop van pensioencontracten en onderhandelingen met vakorganisaties. Aandachtsgebied Flexis Groep: Financiën en IT.

Carlo Martina Partner

Adviseert: ondernemers, werkgevers en ondernemingsraden. Specialisme: beleidsvorming arbeidsvoorwaarden, waardering, harmonisatie en flexibilisering arbeidsvoorwaarden, variabele beloning. Aandachtsgebied Flexis Groep: HR, Facilitair, Overnames.

Edwin Schop Partner

Adviseert: werkgevers, ondernemingsraden en pensioenfondsen. Specialisme: wijziging van regelingen, fusie/overname, dispensatie BPF/CAO, liquidatie/herverzekeren OPF, APF. Aandachtsgebied Flexis Groep: Compliance, Juridische Zaken en Kennis.

Andre Rog Partner

Adviseert: werkgevers en ondernemingsraden. Specialisme: inkoop, advies en communicatie van verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Strategisch gesprekspartner voor verzekeraars. Aandachtsgebied Flexis Groep: pensioenbeheer en Zorg & Inkomen (verzuim, ziekte en arbeidsongeschiktheid).

 • Cindy Steegman

  HR Manager- Zodiac Aerospace
 • Peter de Langen

  COO - Intertrust Group
 • Fleur Okker

  HR Business Partner Monsterboard
 • Martine Beckers

  HR Manager Netherlands - Lloyds Banking Group
 • Lester Vriend

  Director Human Resources - CMIS Group
 • Flexis heeft de uittreding uit het bedrijfstakpensioenfonds PMT begeleid naar een DC-regeling bij een verzekeraar. Ook zijn wij eigenrisicodrager geworden voor de WGA en is schade als gevolg van ziekte voor zowel werkgever als werknemers integraal verzekerd. Het beheer van al deze regelingen doen zij ook. Bij Flexis heeft men verstand van zaken, en ze zitten kort op de klant. Prettig en geruststellend om met zo’n partner in business samen te werken.

 • Bij Flexis werken betrokken mensen, en de lijnen zijn kort. Het is met name het pragmatisme wat aanspreekt. Flexis heeft ons destijds geholpen met het loskomen uit de Fortis Bank organisatie. Als gevolg van enkele overnames wordt nu gewerkt aan harmonisatie van sterk uiteenlopende pensioenregelingen. Ook zijn wij eigenrisicodrager geworden voor de WGA en is schade als gevolg van ziekte voor zowel werkgever als werknemers integraal verzekerd. Tevens wordt het beheer van al deze regelingen door Flexis gedaan.

 • Flexis Groep beheert voor ons een zeer uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder pensioen- en inkomensverzekeringen. Flexis biedt een zeer professionele dienstverlening met een persoonlijke touch door middel van een vaste accountmanager. Communicatie is helder en duidelijk: vragen worden altijd direct beantwoord en zaken worden zeer spoedig en efficiënt afgehandeld. Van pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten voor medewerkers tot zeer gedetailleerd advies over Eigenrisicodragerschap WGA; voor alles kunnen we bij Flexis (Aukje Lonhard) terecht. Wij zien Flexis als een zeer betrouwbare en solide partner.

 • Flexis Groep adviseert over en beheert ons arbeidsvoorwaardenpakket. Flexis biedt multi-disciplinaire dienstverlening met specialisten op uiteenlopende onderdelen. De aanpak is gebaseerd op hands on, ‘afspraak is afspraak’ en directe follow up.  

 • Als CMIS Group is Flexis voor ons een betrouwbare partner bij alle zaken die spelen rond de pensioenen en inkomensverzekeringen van onze medewerkers. Helder advies, strakke samenwerking en klinkende resultaten, dat zijn voor ons de kenmerken van de dienstverlening van Flexis.

Opdrachtgevers

Een selectie van opdrachtgevers waar Flexis Groep voor werkt.

adminArbeidsvoorwaarden is onze expertise