Diensten

Arbeidsvoorwaarden is onze expertise. Pragmatisch advies en resultaatgerichte invoering is wat ons drijft. Met een team van circa 25 specialisten ondersteunen wij al meer dan vijftien jaar klanten. Directies, management teams, ondernemingsraden, accountants, besturen van pensioenfondsen en vakorganisaties. Vanuit twee nauw samenwerkende bedrijven. Want 1 + 1 = 3.

Flexis Benefits

Flexis Benefits

Is gespecialiseerd in advies, inkoop, communicatie en beheer van verzekerbare arbeidsvoorwaarden: collectieve pensioenregelingen, individuele en directie-pensioenregelingen en collectieve diensten en verzekeringen op het gebied van ziekte, verzuim, arbo en arbeidsongeschiktheid.

Flexis Advies

Flexis Advies

Biedt ondersteuning bij vormgeven van arbeidsvoorwaardenbeleid en -regelingen, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, flexibilisering van arbeidsvoorwaarden, cafetariasystemen, aansluiting bij of dispensatie uit CAO en/of pensioenfonds, resultaatgericht belonen, waardering en vergelijking van beloningspakketten.

Management

Het managementteam stelt de doelstellingen, missie, visie en strategie vast en stuurt de organisatie aan.

Arnold van Herk Partner

Adviseert: werkgevers, ondernemingsraden en pensioenfondsen. Specialisme: actuariële en financiële pensioenaangelegenheden, inkoop van pensioencontracten en onderhandelingen met vakorganisaties. Aandachtsgebied Flexis Groep: Financiën en IT.

Carlo Martina Partner

Adviseert: ondernemers, werkgevers en ondernemingsraden. Specialisme: beleidsvorming arbeidsvoorwaarden, waardering, harmonisatie en flexibilisering arbeidsvoorwaarden, variabele beloning. Aandachtsgebied Flexis Groep: HR, Facilitair, Overnames.

Edwin Schop Partner

Adviseert: werkgevers, ondernemingsraden en pensioenfondsen. Specialisme: wijziging van regelingen, fusie/overname, dispensatie BPF/CAO, liquidatie/herverzekeren OPF, APF. Aandachtsgebied Flexis Groep: Compliance, Juridische Zaken en Kennis.

Andre Rog Partner

Adviseert: werkgevers en ondernemingsraden. Specialisme: inkoop, advies en communicatie van verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Strategisch gesprekspartner voor verzekeraars. Aandachtsgebied Flexis Groep: pensioenbeheer en Zorg & Inkomen (verzuim, ziekte en arbeidsongeschiktheid).

 • Cindy Steegman

  cindy-stegeman
  HR Manager- Zodiac Aerospace
 • Peter de Langen

  peter-de-langen
  COO - Intertrust Group
 • Flexis heeft de uittreding uit het bedrijfstakpensioenfonds PMT begeleid naar een DC-regeling bij een verzekeraar. Ook zijn wij eigenrisicodrager geworden voor de WGA en is schade als gevolg van ziekte voor zowel werkgever als werknemers integraal verzekerd. Het beheer van al deze regelingen doen zij ook. Bij Flexis heeft men verstand van zaken, en ze zitten kort op de klant. Prettig en geruststellend om met zo’n partner in business samen te werken.

 • Bij Flexis werken betrokken mensen, en de lijnen zijn kort. Het is met name het pragmatisme wat aanspreekt. Flexis heeft ons destijds geholpen met het loskomen uit de Fortis Bank organisatie. Als gevolg van enkele overnames wordt nu gewerkt aan harmonisatie van sterk uiteenlopende pensioenregelingen. Ook zijn wij eigenrisicodrager geworden voor de WGA en is schade als gevolg van ziekte voor zowel werkgever als werknemers integraal verzekerd. Tevens wordt het beheer van al deze regelingen door Flexis gedaan.

Opdrachtgevers

Een selectie van opdrachtgevers waar Flexis Groep voor werkt.

 • accor-hotels
 • de-alliantie
 • royal-bank-scotland
 • boekel-de-neere
 • chc-helicopters
 • desh-plantpak
 • fintage-house
 • just-brands
 • lloyds-register
 • nedac-sorbo
 • regioplan
 • svland
 • superunie
 • sustainalytics
 • geotax
 • zon-fruit-vegetables
 • turienenco
 • tbwa
 • verenigingeigenhuis
 • woonvisie
 • intertrust
 • gs1
adminArbeidsvoorwaarden is onze expertise